` The Taste of Victory
` I always win
Привет, Гость
  Войти…
Регистрация
  Сообщества
Опросы
Тесты
  Фоторедактор
Интересы
Поиск пользователей
  Дуэли
Аватары
Гороскоп
  Кто, Где, Когда
Игры
В онлайне
  Позитивки
Online game О!
  Случайный дневник
BeOn
Ещё…↓вниз
Отключить дизайн


Зарегистрироваться

Логин:
Пароль:
   

Забыли пароль?


 
yes
Получи свой дневник!

` The Taste of Victory > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)


кратко / подробно
Сегодня — суббота, 22 сентября 2018 г.
... самый длиннорукий карнотавр 22:06:07

I'm wicked through­ and through

middle ground

You claimed that a compromise, or middle point, between two extremes must be the truth.

Much of the time the truth does indeed lie between two extreme points, but this can bias our thinking: sometimes a thing is simply untrue and a compromise of it is also untrue. Half way between truth and a lie, is still a lie.

Категории: Слово дня
... dgtfghol в сообществе Шипперство 06:25:12
 Путин+Трамп в соо
Вчера — пятница, 21 сентября 2018 г.
1)визначення 2)форми 3)функції 4)вплив сім'ї на встановлення... crane12 22:15:01

1)визначення
2)форми
3)функції
4)вплив сім'ї на встановлення особистості
5)приклад


соціалізація — процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм та цінностей, які сповідуються родиною і дають змогу функціонувати йому як повноправному члену суспільства.

Родина — певна сукупність людей, пов’язаних кровно-спорідненими­ зв’язками, спільними властивостями й ознаками за походженням.


Сім’я є першою ланкою соціалізації особистості. Світ сімейного співіснування включає в себе духовний, економічний, соціальний і культурний розвиток. У процесі історичного розвитку суспільства сім’я набула статусу основного соціального інституту. Процес формування сучасної сім’ї проходить у складних, суперечливих умовах сьогодення. До речі, щодо сім'ї існує багато поглядів представників різних течій: Утопістів, слов'янофілів, марксистів тощо.

Форми соціалізації в родині:

1. Звичаї та традиції, у світі яких живе людина від народження до смерті.

2. Дотримання в родині державно-правових норм — правил поведінки, що регулюють різні сфери суспільних відносин, які встановлює та охороняє держава.

3. Мова як засіб спілкування, мислення і висловлення людиною думки чи почуття, засіб збереження та передачі інформації, а також управління людською поведінкою.


ФУНКЦІЇ СІМ'Ї


Репродуктивна функція — народження дітей, продовження людського роду. Завдяки суспільним нормам, що врегульовують сімейні стосунки, піклування про дітей покладається на конкретних дорослих, чим забезпечується їх виживання.

Функція соціалізації. тобто формування особистості дитини, її виховання.

Економічна функція що включає забезпечення певного рівня життя родини. організацію її побуту тощо.

Функція регулювання статевих відносин, оскільки суспільні норми, законодавство, звичаї та традиції встановлюють суспільно прийнятні форми висловлення сексуальних почуттів та способи їх реалізації.

Функція психологічної підтримкичленами сім’ї одне одного. Гармонійні стосунки в родині дозволяють її членам долати перешкоди, переживати складні моменти життя. Саме на родину покладається формування в дитини усвідомлення важливості існування сім’ї як соціального інституту.
Сім’я є мікроколективом, який відіграє найважливішу роль у становленні та вихованні особистості. Сім’я робить життя повнокровним. Сім’я дає щастя:

Усе скороминуще, все мінливе: і влада, і слава, і багатство, і самі покоління. Єдине, що людина має незмінного, вічного, святого — це родина. Родина — цемент людей, це єдине щастя, на яке може людина претендувати. (В. Винниченко)


Сім’я передає молодій особистості, яка перебуває у процесі становлення, досвід попередніх поколінь. Саме в тісному родинному спілкуванні відбувається первинна соціалізація індивіда.

З родинних стосунків починаються відносини з сусідами, суспільством, державою і базуються вони на доброзичливості, любові й толерантності. Саме в сім’ї дітям МАЮТЬ прищеплюватися найкращі якості: добро, гідність, ввічливість, повага, освіченість, виховується почуття любові до Батьківщини.

Засвоєні в дитинстві норми співжиття лежать в основі особистісної поведінки людини та її стосунків з іншими. Отже, первинна соціалізація, яка відбувається в сім’ї, залишає слід на все життя. Якщо ж діти не отримують правильних орієнтирів, не привчаються до того, щоб турбуватись про інших і в першу чергу про своїх батьків, які дали їм життя, викохали та випестували, то виникає ще одна педагогічна проблема сім’ї - байдужість дітей до своїх батьків.

У процесі соціалізації в сім’ї дитина засвоює основні види суспільних відносин — фізіологічних, психологічних, соціальних, економічних і культурних, які забезпечують готовність особистості до життєдіяльності в суспільстві. У сім’ї дитина отримує досвід спілкування з людьми різного віку та різної статі.

У родині дитина набуває соціального досвіду впевненої поведінки. У неї формується відчуття власної значущості та значущості своєї поведінки, закладаються основи почуття гідності. Адже саме родина дає відчуття захищеності — важливе для розвитку самостійності, впевненості, задоволення потреби у соціальній відповідності вже у дитинстві. Почуття моральної захищеності особливо важливе для позитивного сприймання себе, що уможливлює виховання поваги до інших людей.

Сім’я вводить дитину в суспільство, саме в ній вона одержує соціальне виховання, стає особистістю. У дитинстві її годують, доглядають, у дошкільному віці – відкривається світ.

У сім’ї зміцнюють здоров'я дитини, розвивають його задатки і здібності, піклуються про утворення, розвиток розуму, вихованні громадянина, закладаються гуманні риси характеру, доброта і сердечність, дитини учать оцінювати свої вчинки і відповідати за них. Тут діти прилучаються до праці, вибирають професію. Сім’я готує юнака до самостійного сімейного життя, привчає поважати добрі традиції сім’ї.

Шлусс:
Ника, [21.09.18 23:43]
Тип семья помогает собрать пазл жизни
английский с книгой.. Holohey 16:55:04
I am the doorway
II


consciousness - сознание
to roll up -свернуть
supposed - предполагаемый
bleeding - кровотечение
infirmary - лазарет
Honor - честь
sharply - резко
reddish- красноватый
effort - усилия
stood up - встал
cane - трость
frail - хрупки
rutted dirt - гнилая грязь
towards - в сторону
plum - слива
thunder - гром
faintly - слабо
tanned - загорелый
frayed-потертый
denim - джинсовый
clad - одетый
far- дальгий
enterprising - предприимчивый
sieving- просеивать
buried- скрытый
quarters or dimes - четвертаки и десятипенсовики.
wave- махать
dwellers - житель
further - дальше
slightly ajar - слегка приоткрыта
classified - закрытого
shifty - хитрый
gleam - отблеск
embarrassing- смущаюший
gradual - постепенно
current - поток
mentioned - упомянул
ivy - плющ
scrofulous - золотушном
foliage -листва
solemnly swear - торжественно клянусь
divulged - разглашать
sufficient - достаточно
ramp - пандус
glow -свет
dash lights -приборные огни
calluses - мозоль
thumb - большой палец
knuckle - сустав, шарнир
loathing - отвращение
flesh -плоть, мясо
feverish - лихорадочный
gelid -студеный
rotten - тухлый
persuade - убедить
indeed - действительно
forbidden topic- запретная тема
disease - заюолевание
urgent -неотложимо
hung up slowly - медленно повесил трубку
dialled -набрал номер
indecisive- неокончательно
emanate - исходила
среда, 19 сентября 2018 г.
английский с книгой.. Holohey 20:04:08
I am the doorway
I


porch - крыльцо
looking out over - глядя на
Gulf - залив
mellowly - мягко
It was a pleasant combination - Приятное сочетание.
repeated thoughtfully - задумчиво повторил
either - любой
sighed - вздохнул
buried - закопал
reached - попал
covering of bandages - покрыты бинтами
itched - зудели
abominably - отвратительно
I indicated - я указал
wheelchair - инвалидное кресло
He collected driftwood in it -он пользовался им когда собирал коряги.
retired - ушел, уволился
the real estate business- сделки с недвижимостью.
shameless prices. - по баснословной цене
puffed - пыхтел
dragging - затягиваясь
was maddening - сводил с ума
further back - раньше
he invited- попросил он
flight - полет
shook - встряхнуть
The seamed and fissured face - швы и трещины на лице
enigmatic - загадочно
when you're through - когда закончишь
grave - могила
sailed -плавал
Beneath the bandages - под бинтами
blindly -слепо
forced -вынуждено
boosted into orbit - выведен на орбиту
beast - зверь
swung - качать
verifying - проверка
did our inject -сделали инъекцию
Headed - направляться
fighting over - борьба за
appropriations bill - финансовый законопроект
exploration - исследование
bunch of - куча
praying -молились
It don't matter what - Все, что угодно
whiz kid - ыундеркинд
fond - нежно
souped-up -навороченный
nifty - отличный, модный
zillion lenses - дофига линз, миллион
Better yet - а еще лучше
dumb - глухого
exploit - вызов, извращение
superior - превосходство
anxious - озобоченный
enough to oblige - достаточно, что бы обязать
orbited - облетел
forbidding - непреступный
touched down - приземлился
arid - засушливый
wasteland - пустошь
few struggling lichens - несколько борющихся лиишайников
casualties - потери
eternally -вечно
circling - кружащий
hardly swinging along - еле-еле тащится
The way things looked - как все выглядело
wapped - менять
forth - далее , наружу
from the tech side - с технологической стороны
it was a milk run - дело шло ни шатко, ни валко.
tended - тяготели...
measurements - измерение, мерка
banged on - грохнули на
the retractable - выдвижной
decided - решивший
pan out -удался
broadcasting - вещание
high-frequency - высокая чистота
rubbed - натер
against - против (об)
Only instead - только вместо
taking a nap - вздремнуть
interstellar - межзвездный
plague - чума
crossly -сердито
exploded - взорвалась
scooped - черпнуть
skull- череп
eccentric - ексцентричный
deteriorating - ухудшающийся
equal - равный
dust - пыть
estimated - предполагаемый
surface - поверхностный
beeped - подавать звук. сигнал
squawk -пронзительный крик
traces - след
except - кроме
haunted - приведения
gutless - робких
throat - горло
utterly - крайне
voted - избранный
funds -денежные сред-ва
trailing - свисающей
вторник, 18 сентября 2018 г.
sayonara boy рыba мier 17:39:46

and she's my queen, bitch
­mickey greenberg 18 сентября 2018 г. 05:40:02 написал в ­!YOUR SOCIAL AU

­­


­рыba мier as wakagashira


Middle man in practice right under the Yakuza clan leader, the oyabun. The waka gashira sees to it that the oyabun's orders are carried out correctly by the wakashu.


Категории: Авария в памяти
You are not thinking this far enough. The question is not how to... 572658027166660 15:13:29

You are not thinking this far enough. The question is not how to maintain the current system and buffer the demographic aging. The system is dead already, it lives off tremendous debts and a financial market prone to birst a bubble in the next few years that will tear the continent apart. We're heading for a catastrophe of a proportion akin to the one that triggered the hyperinflation during the Weimar years. The train is heading straight for a wall and even if there were any brakes on that thing it would already be too late to stop its momentum. Economy will collapse in on itself, unemployment rates will go through the roof, money will become worthless, people will lose their live's savings over night. The social security system, the state, it will cave in on itself. There will be blood on the streets soon after that. The current 'elite' are well aware of that and their only idea is to postpone the collapse by a few years, months, weeks. Because when it comes and they don't get out fast enough someone will sure be waiting with a rope (although in the ensuing anarchy it will most likely not matter if you were guilty or not).
14:52:19 kliverrrr
жесть
Hopeslight gaming Hello, I would like to tell you to check the AP... kliverrrr 09:25:34
Hopeslight gaming
Hello, I would like to tell you to check the AP symbol on sharpies before eating them.I have also eaten them and currently on my 25th sharpie.The ink is best consumed slowly as taking the sharpie in all at once can be way too MUCH.I see you had some struggle so the best way to open it is to bust the plastic where the cap attaches. Now you may be wondering, Why do I eat so many sharpies?The answer is simple...I have pika which causes a being to crave non food items.To my luck it was sharpies and don't worry I am stopping the habit little by little.Hope this info helps ya ^-^
19:12:10 ябeда
крутая часть интернета
самопознание Евгений Павлович Варфоломеев 05:21:37

Человечество грехом охвачено , и богообщение утрачено.
Свобода и воля витала, но человечество их не впитала.
Говаривал дед – мыслям запрета нет.
Увижу ли я вхождение в меня Божественного огня.
Почтим воители Ивана Крестителя.
Добро лежит и увеличению не подлежит.
Зло всё убивает и ограничение не допускает.
Безверие , Насть , есть страсть .
Зло бездельно и возрастает беспредельно.
понедельник, 17 сентября 2018 г.
Я так подумала: я всегда пшу сюда... Вечно твоя. Бордовая Краска. 17:00:01
Я так подумала: я всегда пшу сюда как мне плохо, аккой внешний мир несправедливый и как я уютно орячусь от проблем в своем мирке.
И так, я все еще несколько замкнута и отсранена от бренного мира, но я гораздо лучше понимаю себя и окружающих. Наблюдаю за собой, что одиночество становится серьезной привычкой. Я не смогу от этого потом избавиться. С трудом представляю каким должен быть человек, чтобы я променяла свою свободу на плен и подчинение другому человеку.
Моя жизнь однако наконец складывается хорошо. Я все еще работаю на 'тих чудесных людей. Может позже, в порыве вдохновения я расскажу здесь о них. Все, что вам надо знать пока что - это то, что они золотые. Я много слышала о армянах из диаспоры, но никогда не могла бы представить подобн доброту и ясность ума.
воскресенье, 16 сентября 2018 г.
Orcs must die! Haski.tayn 08:46:24
Пока не забыл - я прошёл Middle-earth: Shadow of Mordor. Теперь у меня орки головного мозга.
Они такие лапушки :з


Настроение: жить буду
Категории: Побегушки-пострляйки­-поиграйки
#mood Stacie Bane 08:28:13
Осенние прохладные ветры выдувают лишние мысли из моей головы. Желания становятся более четкими, слова тщательно подбираемыми. Не хочется распыляться на что-то посредственное, хочется заняться тем, что в дальнейшем улучшит мою жизнь, поможет мне самой стать лучше. Очень хочется провести время (хотя бы час) только наедине с самой собой, чтобы в радиусе километра ни одного человека, ни одного лишнего звука.

Настроение: ОСЕНЬ
Категории: #мысли_вслух


` The Taste of Victory > Изюм (записи, возможно интересные автору дневника)

читай на форуме:
пройди тесты:
Сумашедший ли ты?
Горячее ли у тебя сердце?
читай в дневниках:
{Больница}
{Комната Сплендонта}

  Copyright © 2001—2018 BeOn
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
Задать вопрос.
Написать об ошибке.
Оставить предложения и комментарии.
Помощь в пополнении позитивок.
Сообщить о неприличных изображениях.
Информация для родителей.
Пишите нам на e-mail.
Разместить Рекламу.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста, напишите нам.

↑вверх